Najčastejšie otázky

Máte nejaké otázky k seminárom či online kurzom?


Na seminár sa prihlasuje výlučne prostredníctvom registračného formuláru uvedenom na našej stránke (www.infv.sk). Registráciu začnete prostredníctvom kliknutia na tlačidlo “REGISTRÁCIA” v sekcii “Semináre” vždy pri konkrétnom seminári. Po vyplnení všetkých povinných údajov a súhlasov budete Vaša registrácia kompletná.

Najčastejšie ide o 2 druhy problémov. V prípade ak nemôžete skompletizovať registráciu z dôvodu zle vyplnených políčok, prosím skontrolujte či ste vyplnili všetky povinné kolónky (označené symbolom “*”) a zároveň skotrnolujte či uvedené kolónky majú požadovaný počet znakov – náš systém kontroluje počet znakov pri určitých údajoch (napr. 8 znakov pri IČO alebo 5 pri PSČ). Často sa stáva, že účastník uvedie pred, uprostred alebo po čísle medzeru, ktorá sa zaratáva ako znak a z toho dôvodu nesedí predpísaný počet znakov kolónky a teda Vás nepustí odoslať formulár. Druhým možným problémom je zabezpečenie Vášho počítača v práci, ktoré neumožňuje online výmenu dát s našim serverom – v tomto prípade odporúčame využiť iné zariadenie (mobilný telefón) alebo iný webový prehliadač. Ak Vám kompletizácia registrácie nefunguje, prosím kontaktujte nás na registracia@infv.sk.

k ste boli riadne prihlásený na seminár, do emailu Vám príde potvrdenie o registrácii spolu so zálohovou faktúrou cca do 1 hodiny od odoslania registrácie. Ak sa tak nestalo, prosím, kontaktujte nás na registracia@infv.sk


Podrobné informácie o seminári sú zverejnené v sekcii “Semináre” vždy pri konkrétnom seminári po kliknutí na tlačidlo “VŠETKO O SEMINÁRI”. Čo sa týka samotného vzdelávacieho obsahu, ten zasielame účastníkom najneskôr 1 deň pred konaním semináru. Okrem toho, materiály si účastníci vždy nájdu vytlačené na svojom mieste v deň školenia.

Záväznú registráciu je možné zrušiť v rámci dátumu splatnosti seminára, spravidla 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry, avšak najneskôr 2 dni pred konaním seminára. V prípade, ak sa registrácia nezruší a účastník sa nemôže dostaviť, môže za seba poslať náhradu – o tom je nutné informovať organizátora školenia nejskôr 1 deň pred konaním školenia.

Vyúčtovaciu faktúru dostanete po uhradení platby, spravidla na vzdelávacom podujatí počas registrácie. Keďže ide o originál vyúčtovacej faktúry upozorňujeme na jej uschovanie a následné odovzdanie na evidenciu a zúčtovanie príslušnej osobe v spoločnosti.