Inštitút finančného vzdelávania


IFV - Inštitút finančného vzdelávania je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa orientuje na aktuálne požiadavky finančných inštitúcii pôsobiacich na slovenskom trhu. Našim poslaním je prinášať kvalitný obsah s prepojením na prax a tým dať jasnú pridanú hodnotu klientom s cieľom pomôcť ich podnikaniu rásť v neustále sa meniacom prostredí.

IFV kladie maximálny dôraz na výber tém školení, ich obsah, organizačnú prípravu, výber lektorov a celkový priebeh podujatia tak, aby sa dosiahla maximálna spokojnosť a očakávaná informačná hodnota účastníka.

Ponúkame

  • školenia, kurzy, semináre, workshopy a tréningy
  • on-line vzdelávanie

Semináre a školenia

Naše semináre a školenia sa orientujú na aktuálne témy. Vynakladáme všestranné úsilie, aby Vám informácie boli prezentované obsažne a uchopiteľne. Zároveň kladieme dôraz, aby tieto informácie boli relevatné pre Vaše praktické využitie.

IFV online kurzy

Online kurzy dávajú možnosť dostupne, prehľadne a v pohodlí domáceho prostredia absolvovať vzdelávací obsah s požadovaným obsahom a dôsledným vysvetlením problematiky tak, aby došlo k jej hĺbkovému pochopeniu z ponúkaného textu, bez nutnosti ďalšieho dovysvetlenia.