icon seminar

Vykazovanie finančných agentov - ročný výkaz po prvý krát a kvartálne výkazy

Viac o seminári
icon seminar

Workshop - Daňové priznanie a daň z prímov pre finančné služby

Viac o seminári

Naša ponuka aktuálnych seminárov

Kvalita je provoradá, preto si dávame záležať, aby naši lektori boli skúsení odborníci na vybranú problematiku a prinášali praktický pohľad na vec.


Vykazovanie finančných agentov - ročný výkaz po prvý krát a kvartálne výkazy

Školenie sa venuje:

 • Ročnému výkazu za rok 2019 - ako sa vykazuje po prvý krát celý rok 2019?
 • Obsahu ročného výkazu - krok za krokom
 • zabezpečeniu oblasti AML v rámci vykazovania
 • 7 tipov k osobitostiam kvartálnych a ročných výkazov
 • Otvoreným otázkam v kvartálnych výkazoch
 • Problematike fin. tokov, cezhraničného pôsobenia, tipérstva atď.
 • Nastaveniu interných procesov a systémov pre vykazovanie 
všetko o seminári registrácia

Workshop - Daňové priznanie a daň z prímov pre finančné služby

 • Aké presné zmeny nastali v dani z príjmov právnických osôb za rok 2019? 
 • Aké sú špecifiká finančných agentov a finančných inštitúcií?
 • Aké dopady majú zmeny v sadzbách dane?
 • Informácia k zmenám zákona od 1.1.2020!
 • Ako pristupovať k výdavkom vo finančných službách-  kancelária, automobil, telefóny, digitalizácia, pohľadávky a ďalšie?
 • Čo je vylúčené z predmetu dane a príjmy oslobodené od dane?
 • Na čo si dať presne pozor a aké sú najčastejšie chyby pri daňovej kontrole?
všetko o seminári registrácia

inštitút finančného vzdelávania

Praktický obsah - jasná pridaná hodnota

IFV - Inštitút finančného vzdelávania je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa orientuje na aktuálne požiadavky finančných inštitúcii pôsobiacich na slovenskom trhu. Našim poslaním je prinášať kvalitný obsah s prepojením na prax a tým dať jasnú pridanú hodnotu klientom s cieľom pomôcť ich podnikaniu rásť v neustále sa meniacom prostredí. IFV kladie maximálny dôraz na výber tém školení, ich obsah, organizačnú prípravu, výber lektorov a celkový priebeh podujatia tak, aby sa dosiahla maximálna spokojnosť a očakávaná informačná hodnota účastníka.

Kontaktné údaje

Potrebujete s niečím pomôcť? Máte akékoľvek otázky? Napíšte nám!


 • IFV s. r. o., 
  Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava,
  IČO: 50716107
  DIČ: 2120435515
  IČ DPH: SK2120435515
 • Miesto konania seminárov:
  Radlinského 27, 811 07 Bratislava