icon seminar

Nový zákon o PZP a aké zmeny v úprave finančného sprostredkovania nás čakajú

Viac o seminári

Naša ponuka aktuálnych seminárov

Kvalita je provoradá, preto si dávame záležať, aby naši lektori boli skúsení odborníci na vybranú problematiku a prinášali praktický pohľad na vec.


Nový zákon o PZP a aké zmeny v úprave finančného sprostredkovania nás čakajú

 • Aké zmeny v systéme povinného zmluvného poistenia  nastanú po novele zákona o PZP?
 • Ako sa zmení okruh povinne poistených dopravných prostriedkov a aké nové povinnosti prinesie nová právna úprava?
 • Aké sú najnovšie regulačné iniciatívy distribúcie finančných produktov?
 • Aké budú nové predzmluvné informačné povinnosti?
 • Zmení sa systém vzdelávania sprostredkovateľov?
 • Aké budú dopady novej regulácie na marketingové aktivity?
 • všetko o seminári registrácia

  inštitút finančného vzdelávania

  Praktický obsah - jasná pridaná hodnota

  IFV - Inštitút finančného vzdelávania je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa orientuje na aktuálne požiadavky finančných inštitúcii pôsobiacich na slovenskom trhu. Našim poslaním je prinášať kvalitný obsah s prepojením na prax a tým dať jasnú pridanú hodnotu klientom s cieľom pomôcť ich podnikaniu rásť v neustále sa meniacom prostredí. IFV kladie maximálny dôraz na výber tém školení, ich obsah, organizačnú prípravu, výber lektorov a celkový priebeh podujatia tak, aby sa dosiahla maximálna spokojnosť a očakávaná informačná hodnota účastníka.

  Kontaktné údaje

  Potrebujete s niečím pomôcť? Máte akékoľvek otázky? Napíšte nám!


  • INFV s. r. o., 
   Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava,
   IČO: 54346827
   DIČ: 2121692210
   IČ DPH:
  • Miesto konania seminárov:
   Radlinského 27, 811 07 Bratislava