icon seminar

Workshop - Distribúcia finančných produktov v kapitálovom trhu

Viac o seminári

Naša ponuka aktuálnych seminárov

Kvalita je provoradá, preto si dávame záležať, aby naši lektori boli skúsení odborníci na vybranú problematiku a prinášali praktický pohľad na vec.


Workshop - Distribúcia finančných produktov v kapitálovom trhu

 • Akých  chýb sa vyvarovať pri aplikácii MiFID II? Ako ideálne nastaviť vzťah medzi OCP a finančnými agentmi?Aké sú interpretačné prístupy pri primeranosti a záznamových povinnostiach?
 • V zmysle ostatného zverejneného rozhodnutia, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu  zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní, t.j. minimálne do 24.3.2020. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19. 
  Doba zákazu sa samozrejme môže predĺžiť. Naviac, je aj v našom záujme školenia organizovať, až v čase keď to bude absolútne bezpečné pre všetky zúčastnené strany. V tejto súvislosti, aj napriek tomu, že školenie je naplánované na 31.3.2020, môže dôjsť k jeho presunu, o čom vás samozrejme budeme včas informovať. Budeme sa snažiť reagovať nanajvýš zodpovedne a zároveň vám výjsť v ústrety. 
všetko o seminári registrácia

inštitút finančného vzdelávania

Praktický obsah - jasná pridaná hodnota

IFV - Inštitút finančného vzdelávania je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa orientuje na aktuálne požiadavky finančných inštitúcii pôsobiacich na slovenskom trhu. Našim poslaním je prinášať kvalitný obsah s prepojením na prax a tým dať jasnú pridanú hodnotu klientom s cieľom pomôcť ich podnikaniu rásť v neustále sa meniacom prostredí. IFV kladie maximálny dôraz na výber tém školení, ich obsah, organizačnú prípravu, výber lektorov a celkový priebeh podujatia tak, aby sa dosiahla maximálna spokojnosť a očakávaná informačná hodnota účastníka.

Kontaktné údaje

Potrebujete s niečím pomôcť? Máte akékoľvek otázky? Napíšte nám!


 • IFV s. r. o., 
  Sídlo: Zelinárska 6, 821 08 Bratislava,
  IČO: 50716107
  DIČ: 2120435515
  IČ DPH: SK2120435515
 • Miesto konania seminárov:
  Radlinského 27, 811 07 Bratislava