Naša ponuka aktuálnych seminárov

Kvalita je provoradá, preto si dávame záležať, aby naši lektori boli skúsení odborníci na vybranú problematiku a prinášali praktický pohľad na vec.


Workshop - Distribúcia finančných produktov v kapitálovom trhu

  • Akých  chýb sa vyvarovať pri aplikácii MiFID II? Ako ideálne nastaviť vzťah medzi OCP a finančnými agentmi?Aké sú interpretačné prístupy pri primeranosti a záznamových povinnostiach?
  • V zmysle ostatného zverejneného rozhodnutia, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu  zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní, t.j. minimálne do 24.3.2020. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19. 
    Doba zákazu sa samozrejme môže predĺžiť. Naviac, je aj v našom záujme školenia organizovať, až v čase keď to bude absolútne bezpečné pre všetky zúčastnené strany. V tejto súvislosti, aj napriek tomu, že školenie je naplánované na 31.3.2020, môže dôjsť k jeho presunu, o čom vás samozrejme budeme včas informovať. Budeme sa snažiť reagovať nanajvýš zodpovedne a zároveň vám výjsť v ústrety. 
všetko o seminári registrácia